Átalánydíjas szolgáltatásaink:

 
Általános feladatok: 
 • Megbízó szakmai képviselete a hatóságok előtt, továbbá a bérbeadókkal, más személyekkel szemben.
 • Negyedévente átfogó tűz-, és balesetvédelmi ellenőrzés lefolytatása a telephelyeken, létesítményekben, jegyzőkönyvek készítése, a vezetőség tájékoztatása a szükséges intézkedésekről.
 • Külön kérésre Havária-terv határidőre történő kidolgozása, oktatása, telephelyi begyakorlás megszervezése, dokumentáció karbantartása.
 • A szolgáltatás színvonalának legalább évenkénti közös értékelése.
 • Javaslat tétel a tűz- és munkabiztonság előírt szintre történő fejlesztésére, további indokolt növelésére vonatkozó, valamint a tartott ellenőrzések során feltárt és írásban jelzett hiányosságok megszüntetésére. 
Tűzvédelem: 
 • Tűzvédelmi szabályzat felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, karbantartása.
 • Tűzriadó tervek elkészítése, rendszeres felülvizsgálata, karbantartása.
 • A tűzoltó készülék, eszköz, felszerelés, tűzoltó vízforrások, oltóvíz, automatikus tűzjelző és tűzoltó rendszerek üzemeltetés által vezetett nyilvántartásainak rendszeres ellenőrzése.
 • Új belépők részére a tűzvédelmi oktatások megtartása.
 • Időszakos ismétlő tűzvédelmi oktatások megtartása.
 • Tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen való részvétel, a társaság érdekeinek képviselete a tűzvédelmi hatóságok előtt.
 • A tűzvédelmi helyzetre kiható változások jelzése az illetékeskatasztrófavédelmi kirendeltségek felé, szükség szerint a változások előzetes egyeztetése, engedélyeztetése a hatáskörrel rendelkező tűzvédelmi hatósággal.
 • Külön díjazás mellett a tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések, berendezések időszakos ellenőrzése, nyilvántartások vezetése és naprakészségük biztosítása, Megbízó rendszeres informálása a nyilvántartásról.
 • Részvétel a tűzesetek kivizsgálásában, szükség esetén szakmai támogatás, képviselet jogi perekben. 
Munkavédelem: 
 • Munkavédelmi szabályzat felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, karbantartása.
 • Munkahelyi kockázatértékelés évenkénti felülvizsgálata.
 • Az egyes telephelyeken a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető veszélyforrások meghatározása; ezek alapján javaslatok kidolgozása az egyes veszélyek ellen megfelelő védelmet nyújtó kollektív védelem, illetve ilyen hiányában a szükséges egyéni védőeszközökre.
 • Egyéni Védőeszköz Juttatás Rendjének kidolgozása, rendszeres felülvizsgálata, karbantartása.
 • Munkabalesetek kivizsgálása.
 • Új belépők részére a munkavédelmi oktatások megtartása.
 • Időszakos ismétlő munkavédelmi oktatások megtartása.
 • Munkavédelmi hatósági ellenőrzésen való részvétel, a társaság érdekeinek képviselete a munkabiztonsági hatóságok előtt, szakmai támogatás/képviselet esetleges jogi perekben.
 • Szükség esetén 24 órás rendelkezésre állás súlyos baleseti eseményeknél, az azonnali bejelentési és kivizsgálási kötelezettségekkel kapcsolatban (súlyos, tömeges, halásos balesetek)