Munkavédelmi oktatás

Vállaljuk munkavállalók munkavédelmi oktatását, dokumentálását, oktatási tananyag biztosítását.
 
Mikor kell oktatni? 
 • munkába álláskor,
 • munkahely, munkakör megváltozásakor,
 • munkaeszköz változásakor (pl. új típust vásárol a cég),
 • új technológia, új munkafolyamat bevezetésekor,
 • 6 hónapnál tovább volt távol a munkavállaló,
 • ha baleset következett be. 
 • éves ismétlődő mv. oktatás
Oktatás főbb tartalmi alapelemei: 
 • munkáltató jogai, kötelezettségei,
 • munkavállaló jogai, kötelezettségei,
 • munkahelyi baleset fogalma,
 • úti baleset fogalma,
 • elsősegélynyújtás,
 • egyéni védőeszközök ismerete, használta,
 • munkafolyamatok kockázatának ismerete. 
Amíg a munkavállalót nem oktatták ki a munkavédelmi ismeretekből és az elhangzottakat nem tudja készség szinten alkalmazni, önállóan nem foglalkoztatható!
Az oktatást a tematika felsorolásával, a résztvevők aláírásával, - lehetőleg munkavédelmi oktatási naplóban - írásban rögzítetten kell megtartani.
 
Törvényi hivatkozás:
 
 Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
a) munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését atematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.