Tűzvédelemi Szolgáltatások

Vállaljuk gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek teljes körű tűzvédelmi feladatainak ellátását.
 • Tűzriadó terv készítése, karbantartása (ha külön jogszabály elrendeli).
 • Tűzvédelmi szabályzat elkészítése (családtagokkal együtt 5 főnél több munkavállaló esetén szükséges).
 • Tűzvédelmi szakvizsgák lebonyolítása (vannak tevékenységek, amihez kötelező).
 • Tűzvédelmi vizsgálatok elvégzése.
 • Alkalmazottak évenkénti kötelező oktatása, dokumentálása.
 • Új belépő dolgozók oktatása, dokumentálása (csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, aki részt vett rajta).
 • Alkalomszerű tűzvédelmi tevékenység engedélyezése.
 • Tűzvédelmi dokumentációk pontosítása, naprakész állapotban tartása.
 • Beruházások tűzvédelmi tervfejezetének felülvizsgálata.
 • Tűzvédelmi eszközök ellenőrzése, javíttatásuk, vagy cseréjük lebonyolítása.
 • Tűzvédelmi felszerelések nyilvántartásának elkészítése, vezetése.
 • Szervezeti egységek hatósági ellenőrzésére történő felkészítés.
 • Hatósági ellenőrzéseken a megbízó érdekképviselete.
 • Tűzvédelmi szabványossági, villámvédelmi mérések elvégzése.
 • Tűzvédelmi hatóság használatba vételi eljárások szervezése.
 • Tűzjelző és oltórendszerek terveinek véleményezése.
 • A telepített rendszerek folyamatos ellenőrzése.
 • Kapcsolattartás a tűzvédelmi hatóságokkal.
 • Tűzvédelmi helyzetről éves jelentés készítése.
 • Tűzvédelmi kérdésekben szakmai állásfoglalás készítése.
 • Tűzesetek kivizsgálásában való részvétel.
 • A megelőzés érdekében új megoldások kidolgozása. 
Következmények, ha nem tarjuk be a vállalkozásunkra vonatkozó törvényeket, rendeletek: 
 • Tűzvédelmi bírság szabható ki.
 • Igen súlyos káresemény előfordulása is lehetséges. 
Mottónk: legfontosabb a megelőzés! 
 
A tűzvédelem azt jelenti, hogy a tűzvédelmi törvényekkel, rendeletekkel összhangban, tudatosan foglalkozunk a tűzmentes időszakkal és megpróbálunk létrehozni egy olyan állapotot, melyben csekély az esélye a tűz kialakulásának. Egyben felkészülünk az esetleges tüzek kezelésére, leküzdésére. Mivel az esemény, a tűz, nem tudjuk mikor szabadul el, a legfontosabb a megelőzés és a rendszeres ellenörzés.