Tűzvédelmi oktatás

Az oktatás főbb tartalmi elemei: 
  • minimális tűzvédelmi alapismeretek.
  • az adott területen található tűzoltó készülékek kezelése.
  • tűzvédelmi szabályok általános ismertetése.
  • munkafolyamatokat érintő szabályok ismertetése.
  • tűzjelzés módja.
  • munkavállaló feladata tűz esetén.
  • tűzvédelmi szabályzat ismertetése a munkavállalót érintő részeivel.
  • tűzriadó terv ismertetése (ha van). 
Az oktatást évente meg kell ismételni és ezt  oktatási naplóban rögzíteni, és a részvételt a munkavállalóknak aláírásukkal igazolni.
Soron kívüli oktatást szükséges tartani, amennyiben tűzeset következett be, vagy olyan változás történt a vállalkozás életében, mely a tűz elleni védekezésre is kihat.
Ha valamelyik munkavállaló gondatlansága miatt keletkezett tűz, akkor annak a személynek vállalnia kell a jogi felelősséget az okozott kárért.
A törvény kimondja, hogy csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, aki a munkájához szükséges tűzvédelmi ismeretekkel rendelkezik.