Munkavédelmi Szabályzat

Vállaljuk Munkavédelmi Szabályzat elkészítését. 
Munkafolyamatra, technológiára, munkaszervezésre, munkafeltételekre, szociális kapcsolatokra és munkakörnyezeti tényezők hatására kiterjedő egységes és átfogó megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kialakítását.
 
A munkavédelmi szabályzat elkészítése nem kötelező a vállalkozások számára.  De vannak kötelezően írásban rögzítendő előírások pl. egyéni védőeszköz juttatás rendje, orvosi vizsgálatok rendje, oktatásokkal kapcsolatos belső szíbályozások stb. Ezek közös dokumentuma és sok egyéb hasznos irányelv, iratminta (pl. felhívás kárigény bejelentésre, orvosi beutaló stb.) rögzítése a munkavédelmi szabályzat.
 
A legtöbb vállalkozásnál nagyon hasznos a jó szabályzat. Ugyanis vannak dolgok, amiket a munkavédelmi törvény nem szabályoz és nem is szabályozhat le. Az élet tele van speciális esetekkel, előfordul, hogy a szabályzat hiánya szerepet játszhat a munkabaleset bekövetkezésében. Természetesen, egy rosszul elkészített szabályzat csak hátráltatja az Ön vállalkozását! A szabályzatban leírtakat be kell tartani, tartatni, ha nem így történik, bírságot róhatnak ki érte.  
 
A Munkavédelmi Szabályzat elkészítése szaktevékenységnek minősül!
 
Törvényi hivatkozás:
 
Mvt. 2. § (3) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg.
 
Mvt. 12. § Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a munkáltatónak a 2. § (3) bekezdése szerinti rendelkezése is.
 
Mvt. 54. § (1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles figyelembe venni a következő általános követelményeket:
 
g) egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására;
 
Mvt. 54. § (6) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott megelőzési stratégia munkabiztonsági és munkaegészségügyi tartalmának kialakítása munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.