Mentési Terv

Vállalunk mentési terv készítésében való közreműködést. 
 
Rendellenes körülmények kialakulása esetére (pl. veszélyes anyag kiömlése, földrengés, raktározási polcrendszer összedőlése, stb.) a munkáltatónak mentési tervet kell készíteni.
A mentési terv elkészítését a Munkavédelmi törvény kötelezővé teszi, melynek elkészítéséről, ismertetéséről a munkáltatónak kell gondoskodni. (1993. évi XCIII. törvény 45. §).
A mentési terv előírásai akkor lépnek életbe, amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be.
A terv elkészítését olyan szakemberre kell bízni (munkavédelmi, tűzvédelmi szakember előnyben), aki a rendellenes eseményeket és azok hatását képes felismerni és felmérni.
 
A mentési terv lényege, hogy ha bekövetkezne egy "rendellenes" állapot és ennek az állapotnak a következményeként a "hétköznapi" biztonsági előírások nem tarthatók be, abban az esetben a mentési tervben foglaltakat kell alkalmazni. Ebben felsorolásra kerülnek a mentésben résztvevő személyek és végrehajtandó feladataik. Nem várt eseményre, körülményre felkészülni a legnehezebb!
 
A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni kell.
 
Törvényi hivatkozás:
 
Mvt. 45. § (1) Rendellenes körülmények kialakulása esetére - amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be - a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni. Jogszabály ezzel kapcsolatban kötelező előírásokat állapíthat meg.
(2) A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni kell. Mvt. 46. § A munkahelyen - jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően - biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.