Egyéni védőeszközök meghatározása

Vállaljuk az egyéni védőeszközök juttatatási rendjének elkészítését és karbantartását, és vállaljuk egyéni védőeszközök beszerzését. Megrendelés előtt kérjen ajánlatot. 
 
Egyéni védőeszköznek nevezünk minden olyan eszközt, készüléket, berendezést, és annak kiegészítőit, amelynek az a feladata, hogy a viselő személy egészségét megóvja a munkavégzés során, a biztonságát veszélyeztető kockázatokat lecsökkentse, és az ártalmas hatások fellépését megakadályozza. Vagyis a munkavégzésből eredő kockázatokat, az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse. 
  
Legfontosabb tudnivalók az egyéni védőeszközökről: 
 • biztosítása és használata kötelező (ebből adódóan, ha nincs, akkor a munkavállaló megtagadhatja a munkát, illetve ha a munkavállaló nem használja, el kell tiltani a munkavégzéstől és szankcionálható (írásban, mert a szó elszáll)).
 • írásban kell rögzíteni a juttatás rendjét,  a foglalkozás-egészségügyi orvos bevonásával.
 • átvételét a munkavállaló aláírásával igazolja.
 • használatát oktatni, gyakoroltatni kell, ezek megtörténtét a munkavállaló aláírásával igazolja.
 • csak azok a védőeszközök megfelelőek, amelyek rendelkeznek EK típus tanusítvánnyal, vagy az EK megfelelőségi nyilatkozattal.
 • a védőeszközt a munkahelyről tilos elvinni, kivéve írásbeli, külön engedéllyel.
 • amennyiben a munkavállaló szándékosan vagy gondatlanul kárt okozott a védőeszközben, kártérítésre kötelezhető.
 • ha elvesztette védelmi képességét, selejtezni kell.
 • vannak védőeszközök, amelyeket időszakonként felül kell vizsgáltatni (pl. hevederek)!
 • ha a védőeszköz a munkavállalót veszélyeztette vagy munkabaleset okozott, soron kívül felül kell vizsgáltatni.
 • a juttatási rend elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
A munkavédelemnek ez a része nagyon szerteágazó és sok esetben rendkívül speciális, és majdnem minden munkahelyen szükség van rá, még egy irodában is, ahol pl. domestossal takarítanak. (Amennyiben külsős vállalkozás végzi takarítást Önnél, akkor természetesen nem kell foglalkoznia a takarításhoz kapcsolódó egyéni védőeszközökkel.)
Azonban ha valamelyik alkalmazottja végzi csatolt munkakörként a takarítást, akkor már foglalkoznia kell vele. Például rendelkeznie kell a takarítószer biztonsági adatlapjával (ez tartalmazza, hogy milyen hatása van a szernek az emberi szervezetre, mivel ne keverjük stb.). Ezeken a biztonsági adatlapokon szerepel, hogy milyen egyéni védőeszközt kell használni az alkalmazásakor. Példánknál maradva, a domestosnál védőszemüveget és védőkesztyűt kell biztosítani a munkavállaló részére.
Nem minden védőeszköz felel meg az előírásoknak, vagyis nem mindegyik gumikesztyű alkalmas erre a feladatra. Csak az a megfelelő, amelyik rendelkezik EK megfelelőségi nyilatkozattal. 
 
Törvényi hivatkozás:
 
Mvt.23. § (2) A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be. Az ellenőrzés elvégzéséig annak üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés elvégzése - a veszélyeztetés jellegétől függően - munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.
 
Mvt.42. § b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, és használatukat meg kell követelni;
 
Mvt. 56. § Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.