Munkavédelmi szolgáltatásaink:

Vállaljuk gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek teljes körű munkavédelmi feladatainak ellátását.
 • A megbízó területén a munkavédelmi tevékenység irányítása, szervezése, ellenőrzése a hatályos jogszabályok alapján.
 • Új belépő munkavállalók oktatása, dokumentálása.
 • A munkavállalók évenkénti kötelező ismétlődő oktatása, ennek dokumentálása.
 • Rendkívüli munkavédelmi oktatások megtartása.
 • A vezetőkre háruló munkavédelmi feladatok ellátásához szakmai segítség nyújtás, szaktanácsadás.
 • A megbízó telephelyeinek rendszeres napi, heti, havi, negyedéves munkavédelmi ellenőrzése, jegyzőkönyv készítése, intézkedés a hiányosságok megszüntetésére.
 • Baleseti veszélyforrások feltárása, megszüntetésükre javaslattétel.
 • Együttműködés az OMMF-el és a területileg illetékes Kormányhivatalokkal.
 • Hatósági ellenőrzéseknél a megbízó érdekeinek képviselete.
 • Speciális, munkavédelmi jellegű szakanyag elkészítése.
 • A létesítmények érintésvédelmi mérése, jegyzőkönyv készítése, a hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedések
 • Új berendezések- üzembe helyezés előtti – munkavédelmi vizsgálatának megszervezése, hatósági engedélyek meglétének ellenőrzése, üzembe helyezési eljárásokon való közreműködés.