Tűzvédelmi Szabályzat


A tűzvédelmi szabályzatot a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és az 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak szerint kell elkészíteni. A Szabályzatnak tartalmaznia kell a következő tűzvédelem elemeket:  
  • a tűzvédelem területén a feladatokat ellátó személyek nevét, feladatait és kötelezettségeit;
  • a tűzvédelem szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
  • a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelem használati szabályokat, előírásokat;
  • a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
  • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
  • a tűzvédelmi oktatás, az azzal kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
  • a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
  • a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait.
A tűzvédelmi Szabályzatot a tűzvédelem helyzetre kiható változás esetén (például jogszabályi változások) úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen!