Fény-, zaj-, légmozgás mérése

Vállaljuk munkahelyek fény-, zaj-, légsebesség tulajdonságainak mérését.
 
Igény esetén akkreditált labor bevonására van lehetőség.
 
A fent említett, munkavállalókat érő külső hatások közül a zaj, ami a leggyakrabban előforduló probléma. Ha olyan a technológia, hogy nem lehet a zajt csökkenteni (például egyes építőipari gépeknél), akkor a munkavállalókat el kell látni egyéni védőeszközökkel, hallásvédővel.
A munkáltatónak és a munkavállalónak közös érdeke, hogy halláskárosodás ne következzen be, ezért - adott esetben - írják elő, és követeljék meg a munkavállalótól a hallásvédő használatát!

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 3. § (1) E rendelet alkalmazásában a napi zajexpozíció szintjére és a legnagyobb hangnyomásszintre vonatkozó zajexpozíciós határértékek, illetve a zajexpozíciós beavatkozási határértékek a következők:
 
a) zajexpozíciós határértékek:  87 dB                 LEX,8h = 87 dB(A), illetve pcsúcs[Lmax] = 200 Pa [140dB(C)] 
 
b) felső beavatkozási határértékek:  85 dB       LEX,8h = 85 dB(A), illetve pcsúcs[Lmax] = 140 Pa [137 dB(C)]
Ha a zajexpozíció eléri, vagy meghaladja a felső beavatkozási határértékeket, akkor a munkavállaló köteles a rendelkezésére bocsátott egyéni hallásvédő eszközt a munkáltató által előírt módon viselni. 
 
c) alsó beavatkozási határértékek:  80 dB        LEX,8h = 80 dB(A), illetve pcsúcs [Lmax] = 112 Pa [135 dB(C)] 
Ha a zajexpozíció meghaladja az alsó beavatkozási határértékeket, akkor a munkáltató egyéni hallásvédő eszközt biztosít a munkavállaló részére. 
 
A munkavállalót érő zajexpozíció alapvetően nem haladhatja meg a zajexpozíciós határértékeket!  
 
A felső beavatkozási határértékeket túllépő zajterhelés esetén a munkáltató köteles a zajexpozíció csökkentését célzó intézkedési tervet készíteni, műszaki, illetve munkaszervezési intézkedési lehetőségek figyelembevételével. A munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően megjelölni azokat a munkahelyeket, ahol a munkavállalók a felső beavatkozási határértékeket meghaladó zajterhelésnek lehetnek kitéve. Ezeket a munkahelyeket el kell keríteni, és az oda való belépést korlátozni kell, amennyiben ez műszakilag megvalósítható és a zajexpozíciós kockázat indokolja. 
  
"Hangos" munkaterületen dolgozó munkavállalókat - előírt időközönként - hallásvizsgálatra kell küldeni.
 
                              
                                                           Hangnyomás                         Hangnyomásszint