Eseti szolgáltatásaink:

 
Tűzvédelmi szolgáltatások:
 • Tűzvédelmi szabályzat készítés
 • Tűzriadó Tervek készítése, karbantartása
 • Tűzvédelmi dokumentációk pontosítása, naprakész állapotban tartása.
 • Alkalmazottak évenkénti kötelező oktatása dokumentálása.
 • Új belépő dolgozók oktatása, dokumentálása.
 • Alkalomszerű tűzvédelmi tevékenység engedélyezése.
 • Tűzvédelmi eszközök ellenőrzése, javíttatásuk, vagy cseréjük lebonyolítása.
 • Tűzvédelmi felszerelések nyilvántartásának elkészítése, vezetése.
 • Szervezeti egységek hatósági ellenőrzésére történő felkészítés.
 • Hatósági ellenőrzéseken a megbízó érdekképviselete.
 • Tűzvédelmi szabványossági, villámvédelmi mérések elvégzése.
 • Tűzesetek kivizsgálásában való részvétel.
 • A megelőzés érdekében új megoldások kidolgozása.
 
Munkavédelmi szolgáltatások:
 • A megbízó területén a munkavédelmi tevékenység irányítása, szervezése, ellenőrzése a hatályos jogszabályok alapján.
 • Munkavédelmi szabályzatok készítése, karbantartása a jogszabályi változások figyelembevételével.
 • A vezetőkre háruló munkavédelmi feladatok ellátásához való szakmai segítség nyújtás.
 • A megbízó telephelyeinek rendszeres napi, heti, havi, negyedéves, de minimum félévenként legalább egy alkalommal történő munkavédelmi ellenőrzése, jegyzőkönyv készítése, intézkedés a hiányosságok megszüntetésére.
 • Baleseti veszélyforrások feltárása, megszüntetésükre javaslattétel.
 • Együttműködés a Kormányhivatalok területi szerveivel.
 • Hatósági ellenőrzéseknél a megbízó érdekeinek képviselete, a feltárt hiányosságok megszüntetéséhez segítségnyújtás.
 • A munkavédelmi megbízottak munkájának irányítása, ellenőrzése.
 • Munkabalesetek kivizsgálása, nyilvántartásba vétele.
 • Munkabalesetek kiváltó okainak elemzése, a kiváltó okok feltárása, a szükséges intézkedések megtétele.
 • Speciális, munkavédelmi jellegű szakanyag elkészítése, sokszorosítása.
 • Alkalmazottak évenkénti kötelező ismétlődő oktatása, ennek dokumentálása.
 • Rendkívüli munkavédelmi oktatások megtartása.
 • Új belépő dolgozók oktatása, dokumentálása.
 • A létesítmények érintésvédelmi jegyzőkönyveinek nyilvántartása, a hiányosságok megszüntetésére intézkedések kiadása.
 • Új berendezések- üzembe helyezés előtti – munkavédelmi vizsgálatának megszervezése, hatósági engedélyek meglétének ellenőrzése, üzembe helyezési eljárásokon való közreműködés.