Közintézmények

Vállaljuk kulturális, oktatási, állami, önkormányzati intézmények, hivatalok munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátását! 
 
Szolgáltatásaink közül néhány: 
 • új belépő dolgozók munka- és tűzvédelmi oktatása, dokumentálása.
 • rendkívüli munkavédelmi oktatások megtartása.
 • vezetőkre háruló munkavédelmi feladatok ellátásához való szakmai segítség nyújtás, szaktanácsadás.
 • baleseti veszélyforrások feltárása, megszüntetésükre javaslattétel.
 • munkavédelmi megbízottak munkájának irányítása, ellenőrzése.
 • szemlék szervezése munkabiztonsági és tűzvédelmi szempontból (együttműködve akár más szervekkel pl.: ÁNTSZ, Tűzoltóság, Kormányhivatalok, fenntartó intézmények megbízottjaival)
 • munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása,
 • munkavédelmi,- tűzvédelmi szabályzat készítése, karbantartása
 • kockázatértékelés készítése, felülvizsgálata,
 • tűzriadó terv készítése, karbantartása,
 • tűzvédelmi eszközök ellenőrzése, javíttatásuk, vagy cseréjük lebonyolítása.
 • igény szerint tűzoltó készülékek beszerzése, felszerelése,
 • tűzvédelmi helyzetről éves jelentés készítése.
 • tűzvédelmi kérdésekben szakmai állásfoglalás készítése.
 • egyéni védőeszköz juttatási rend kidolgozása,
 • súlyos munkabaleset estén, 24 órán belüli rendelkezésre állás.