Munkavédelmi szolgáltatások:

Vállaljuk gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek teljes körű munkavédelmi feladatainak ellátását.
 • A megbízó területén a munkavédelmi tevékenység irányítása, szervezése, ellenőrzése a hatályos jogszabályok alapján.
 • Munkavédelmi szabályzatok készítése.
 • A Munkavédelmi Szabályzatok karbantartása a jogszabályi változások figyelembevételével.
 • Új belépő dolgozók oktatása, dokumentálása.
 • Alkalmazottak évenkénti kötelező ismétlődő oktatása, ennek dokumentálása.
 • Rendkívüli munkavédelmi oktatások megtartása.
 • A vezetőkre háruló munkavédelmi feladatok ellátásához való szakmai segítség nyújtás, szaktanácsadás.
 • Beruházások során az előírt üzembe helyezési eljárások szervezése, lebonyolítása.
 • A megbízó telephelyeinek rendszeres napi, heti, havi, negyedéves, de minimum félévenként legalább egy alkalommal történő munkavédelmi ellenőrzése, jegyzőkönyv készítése, intézkedés a hiányosságok megszüntetésére.
 • Baleseti veszélyforrások feltárása, megszüntetésükre javaslattétel.
 • Együttműködés a helyi Kormányhivatalokkal.
 • Hatósági ellenőrzéseknél a megbízó érdekeinek képviselete, a feltárt hiányosságok megszüntetéséhez segítségnyújtás.
 • A munkavédelmi megbízottak munkájának irányítása, ellenőrzése.
 • Munkabalesetek kivizsgálása, nyilvántartásba vétele.
 • Munkabalesetek kiváltó okainak elemzése, a kiváltó okok feltárása, a szükséges intézkedések megtétele.
 • Vezetők és munkavédelmi megbízottak felkészítése, vizsgáztatása.